ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Politikası

  • Tüm faaliyetlerimizde tabi olduğumuz çevre mevzuatı hükümlerine uymayı,
  • Çevresel kirlenmeyi önlemeyi,
  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Atıklarımızın miktarını geri dönüşümünü sağlayarak azaltmayı veya zararsız hale, getirecek önlemler almayı,
  • Faaliyetlerimizde çevresel etkiyi dikkate alarak olası çevresel etkileri ürün yaşam döngüsü boyunca kontrol altında tutmayı,
  • Çevre amaç ve hedefleri ile çevresel performansı sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı, taahüt ederiz.

Çevre Politikası dökümantasyonu için, tıklayınız...
Çevre Boyutlarımız için, tıklayınız...

Kimyasal Yönetim Politikası

  • Tehlikeli kullanımı yasaklanmış / kısıtlanmış kimyasalların kullanımı konusunda müşteri standartlarına uymayı taahhüt ederiz.

Kullanımı yasaklı veya sınırlandırılmış malzemeler talimatı dökümantasyonu için, tıklayınız...